UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Prijatie študentov dekanom PF UPJŠ

Dňa 21.11.2012 sa pri príležitosti Dňa študentstva uskutočnilo prijatie študentov dekanom PF UPJŠ, ktorí v ak. r. 2011/2012 dosahovali vynikajúce študijné výsledky, úspešne reprezentovali fakultu v oblasti vedy a športu, alebo aktívne prispeli k rozvoju fakulty.

Každému z nominovaných študentov bude udelené mimoriadne štipendium vo výške 30 EUR:

 • Bc. Miroslavu Bálintová, 1. roč. GMCm
  za vynikajúce plnenie študijných povinností
 • Bc. Lucia Beňová, 2. roč. BGmu
  za vynikajúce plnenie študijných povinností
 • Bc. Dominika Jacková, 2. roč. OCHm
  za vynikajúce plnenie študijných povinností
 • Bc. Ondrej Kapusta, 1. roč. FCHmu
  za vynikajúce plnenie študijných povinností
 • Bc. Adriána Kóšová,  1. roč. Gm
  za reprezentáciu a aktívny prínos k rozvoju PF UPJŠ
 • Bc. Jakub Miňo, 2. roč. BCHmu
  za úspešnú reprezentáciu PF UPJŠ
 • Bc. Zuzana  Mimovičová, 2. JSFm
  za mimoriadne úspešnú reprezentáciu PF UPJŠ v oblasti športu
 • Bc. Ľubomír Nagajda
  za aktívny prínos k rozvoju PF UPJŠ
 • Bc. Matej Nikorovič
  za vynikajúce plnenie študijných povinností a úspešnú reprezentáciu PF UPJŠ
 • Bc. Patrik Olekšák, 2. roč. OCHm
  za vynikajúce plnenie študijných povinností
 • Jana Pásztorová,  1. roč. FKLm
  za vynikajúce plnenie študijných povinností a úspešnú reprezentáciu PF UPJŠ
 • Bc. Martin Petruňa, 2.roč. Im
  za reprezentáciu a aktívny prínos k rozvoju PF UPJŠ
 • Martin Pizňák, 3 roč. VEb
  za vynikajúce plnenie študijných povinností
 • Bc. Mária Špavorová,  2. roč. JSFm
  za reprezentáciu a aktívny prínos k rozvoju PF UPJŠ
 • Bc. Vladimír Vojtek, 1. roč. FKLm
  za vynikajúce plnenie študijných povinností a úspešnú reprezentáciu PF UPJŠ v oblasti vedy
 • Bc. Gabriela Vozáriková, 2. Roč. EFMm
  za vynikajúce plnenie študijných povinností

Fotogaléria


Posledná aktualizácia: 12.03.2013