UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

ARRA zverejnila hodnotenie fakúlt VŠ za rok 2012.

Akademická rankingová a ratingová agentúra ARRA predložila už 8. hodnotenie fakúlt VŠ v SR na základe porovnania ukazovateľov kvantity a kvality vzdelávania a výskumu. Hodnotených bolo 109 fakúlt. PF UPJŠ si udržala tradične vysokú pozíciu tak v rámci skupiny prírodovedných fakúlt ako aj v rámci všetkých fakúlt slovenských VŠ.  

Správa:http://www.arra.sk/sites/arra.sk/files/arra_sprava_2012.pdf

Príloha k správe: http://www.arra.sk/sites/arra.sk/files/arra_priloha_2012.pdf

Posledná aktualizácia: 28.11.2012