UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Prijatie študentov rektorom UPJŠ

Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. prijal dňa 20. novembra 2012 v priestoroch KAM klubu na Medickej ul. v Košiciach študentov z Lekárskej fakulty, Prírodovedeckej fakulty, Právnickej fakulty, Fakulty verejnej správy, Filozofickej fakulty a Ústavu telesnej výchovy a športu, aby ich ocenil za vynikajúce študijné výsledky počas celej doby štúdia na UPJŠ v Košiciach.

Viac

Posledná aktualizácia: 29.11.2012