UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Lomihlav- súťaž družstiev základných škôl v riešení matematických úloh

Dňa 30.11.2012 sa konal 12. ročník matematickej súťaže družstiev základných škôl v riešení matematických úloh pod názvom Lomihlav.  Súťaž organizačne zabezpečovali doktorandi Ústavu matematických vied  v spolupráci so Združením STROM.
Súťažiaci riešili 20 matematických úloh, 5 hlavolamov a 5 hádaniek počas 66 minút. Víťazom sa stal tím Gymnázia Alejová v Košiciach, na druhom mieste sa umiestnil tím zo Základnej školy Krosnianska 4 v Košiciach a na treťom mieste tím zo Základnej školy v Ždani. Ceny najlepším tímom odovzdal osobne dekan PF UPJŠ, doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD..
Súťaže sa zúčastnilo rekordných 63 tímov (252 súťažiacich), z Košického a Prešovského kraja.

 Kompletné výsledky ako aj súťažné úlohy nájdete na: http://košice.upjs.sk/~robert.hajduk

Fotogaléria


Posledná aktualizácia: 04.12.2012