UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Test Symposium 2012

Vo štvrtok 13.12.2012 sa na pôde PF UPJŠ uskutoční workshop Test Symposium 2012, ktorý spoluorganizuje RWE IT Slovakia a PF UPJŠ. Dopoludňajší program je prístupný všetkým zamestnancom a študentom UPJŠ.

 

Posledná aktualizácia: 12.06.2013