UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Projekt KVARK

Dňa 10.12.2012 sa začala realizácia projektu KVARK - Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a postdoktorandov UPJŠ.

Ide o projekt zo štrukturálnych fondov EÚ zameraný na zvýšenie pedagogickej spôsobilosti doktorandov a postdoktorandov prostredníctvom vzdelávacích programov zameraných na využívanie najmodernejších technológií a na rozšírenie medzinárodnej spolupráce UPJŠ s poprednými vysokými školami a vedeckými pracoviskami vo svete.

Projekt potrvá 36 mesiacov (od 12/2012 do 12/2015) a počas trvania projektu budú UPJŠ poskytnuté finančné prostriedky vo výške viac ako 1 500 000 Eur.

Posledná aktualizácia: 12.12.2012