UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

50. výročie vzniku Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2013 je pre Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach významný tým, že si naša Alma mater pripomína 50 rokov svojho vzniku. Pri tejto príležitosti boli usporiadané viaceré spomienkové akcie a podujatia pre jej absolventov, zamestnancov, študentov, pozvaných hostí i verejnosť.

25. 04. 2013 ScienceFest / Ohliadnutie za ScienceFestom

8.00-21.00 h.
ŠVK 2013 a ďalšie sprievodné populárno-vedecké, oddychové a spoločenské akcie

18. 05. 2013 Stretnutie absolventov a zamestnancov  PF UPJŠ

10.00 - 12.00 h.:
Prehliadka laboratórií Ústavu fyzikálnych vied
• Centrum interdiciplinárnych biovied
• Centrum pokročilého výskumu vo fyzike kondenzovaných látok

14.00 - 15.00 h.:   
Slávnostné zhromaždenie spojené s ceremoniálom odovzdania ceny PRAEMIUM ALUMNI (aula LF, Tr. SNP 1) – prezentácia od 13.00 h.

15.30 - 17.30 h.:
Stretnutia a odborné semináre na ústavoch spojené so slávnostným ceremoniálom pomenovania posluchárni na počesť významných osobností pôsobiacich na fakulte (prof. J. Daniel-Szabó – P1, prof. M.Praslička – M5, prof. E.Jucovič – P8, prof. A. Sopková – M6

od 18.00 h.:
Prírodovedecký večer (Spoločenský pavilón, Tr. SNP 61)

20. 05. 2013 11.00 h.:
Slávnostné odhalenie pamätnej tabule akademika Vladimíra Hajka, prvého dekana PF UPJŠ

14.00 h.:
Slávnostné zasadnutie VR PF UPJŠ (spojené s koncertom a rautom)
(Dom umenia, Košice)

 

Sprievodné podujatia:

Tlačová správa

Ohlasy v médiách:

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=20&news_no=4934

http://www.kosickespravy.sk/oslavy-50-vyrocia-prirodovedeckej-fakulty-univerzity-pjs-skoncili

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/50-vyrocie-pf-upjs-hajko-vladimir/3207-clanok.html

 


 


Posledná aktualizácia: 29.10.2015