UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Masterclasses – Hands On Particle Physics

Od 25. februára do 22. marca 2013, počas medzinárodného podujatia „Masterclasses – Hands On Particle Physics“, bude vyše 10 000 študentov skúmať tajomné stopy elementárnych častíc, čím sa im vytvorí priestor aktívne zažiť jeden výskumný deň na viac ako 160 univerzitách a vedeckých ústavoch v 37 krajinách.

V rámci úvodných prednášok lektorov budú študentom poskytnuté informácie pre realizáciu praktickej časti, analýzu záznamov z detektorov elementárnych častíc s použitím špeciálneho softvéru. Praktická časť bude prebiehať tak, aby na základe reálnych dát z medzinárodného centra európskeho jadrového výskumu CERN v Ženeve mohli študenti identifikovať častice, ktoré vznikli v procesoch kolízií protibežných zväzkov urýchlených častíc a antičastíc. V tretej, videokonferenčnej časti podujatia, sa študenti dozvedia akými spôsobmi prebieha medzi výskumníkmi komunikácia a spolupráca. Zúčastnia sa videokonferencie, na ktorej budú diskutovať o výsledkoch získaných v praktickej časti.  Diskusie s účastníkmi z iných krajín, prostredníctvom videokonferencie, budú prebiehať v anglickom jazyku a budú moderované výskumníkmi z medzinárodného centra CERN. Tento ročník sa nesie v znamení zaujímavých výsledkov z minulého roka ktoré naznačujú, že časticoví fyzici sú možno v CERNe na stope Higgsovmu bozónu. Definitívne rozuzlenie tejto zápletky by mohlo byť známe už v lete.

9th International Particle Physics Masterclasses 2013, sa uskutočnia 19. marca 2013 na Katedre jadrovej a subjadrovej fyziky, Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty P. J. Šafárika v Košiciach (videokonferečná miestnosť VKM č. 110).

Bližšie informácie na adrese: http://epog.evo.upjs.sk,

alebo

centrálnej medzinárodnej lokalite: http://www.physicsmasterclasses.org.

 

      

 Posledná aktualizácia: 12.06.2013