UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Udelenie cien Praemium alumni

Na slávnostnom stretnutí absolventov pri príležitosti 50. výročia vzniku PF UPJŠ dňa 18. 05. 2013 boli udelené ceny Praemium alumni absolventom fakulty, ktorí sú nositeľmi tvorivého prírodovedného vzdelávania a výraznou mierou sa zaslúžili o popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi.

Cenu Praemium alumni získali:

doc. RNDr. Michal Blaško, PhD. Gymnázium Šrobárova 1, Košice
RNDr. Emília Blašková ZŠ Park Angelinum 8, Košice
RNDr. Peter Bubák Gymnázium L. Stöckela, Jiráskova 12 , Bardejov
RNDr. Darina Dunayová Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
RNDr. Ingrid Gamčíková Základná škola Polianska 1, Košice
RNDr. Vincent Hudák Gymnázium L. Stöckela, Jiráskova 12 , Bardejov
RNDr. Miroslav Krajňák, PhD. Gymnázium J.A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov
RNDr. Marián Macko Gymnázium Alejová 1, Košice
RNDr. František Majoroš Gymnázium J.A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov
RNDr. Anna Missbachová SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice
RNDr. Veronika Müllerová Základná škola Bukovecká 17, Košice
RNDr. Elena Pipišová Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou
RNDr. Jana Plichtová Gymnázium Alejová 1, Košice
RNDr. Marián Ružička Gymnázium Poštová 9, Košice
RNDr. Libuša Segedyová ZŠ Jenisejská 22, Košice
RNDr. Elemír Scholtz, PhD. Gymnázium Šrobárova 1, Košice
RNDr.  Jozef Smrek Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce
RNDr. Valéria Šmajdová ZŠ Janigova 2, Košice
RNDr. Mária Špernogová Gymnázium Poštová 9, Košice
RNDr. Marcel Tribus Gymnázium L. Stöckela, Jiráskova 12 , Bardejov


15 ďalším absolventom bol udelený Ďakovný list dekana:

RNDr. Ľubica Floryková ZŠ Hroncova 23, Košice
RNDr. Dagmar Hasičková SOŠ železničná, Palackého 14, Košice
RNDr. Anna Ihnatková Gymnázium Alejová 1, Košice
RNDr. Anna Jurkechová Gymnázium Šrobárova1, Košice
RNDr. Jana Krajčiová, PhD. Gymnázium Alejová 1, Košice
RNDr. Anton Kuchta Gymnázium Alejová 1, Košice
RNDr. Pavol Macko Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
Mgr. Carmen Mišľanová ZŠ Krosnianska 2, Košice
RNDr. Vladimír Nemčko Gymnázium SNP 601, Dobšiná
RNDr. Drahomíra Pundová Gymnázium Poštová 9, Košice
RNDr. Mária Spišáková Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce
Mgr. Libuša Štrbianová Gymnázium D. Tatarku 4666/7, Poprad
Mgr. Ľudmila Tereková Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
Mgr. Júlia Tomková Gymnázium Šrobárova 1, Košice
RNDr. Eva Trebatická Gymnázium Grösslingová 4, Bratislava

 

Fotogaléria
albumy všetkych fotozáberov: album 1  zhromaždenie v Aule LF  / album 2 Udelenie ceny  Praemium alumni


Posledná aktualizácia: 28.05.2013