UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Prieskum ohľadom kariéry a vzdelávania

Milá študentka, milý študent,

vítame Vás pri našom každoročnom prieskume s názvom trendence Graduate Barometer 2014 – Európa. Prieskum je uskutočňovaný online do 10. 2. 2014 a zodpovedanie jeho otázok je veľmi jednoduché a rýchle.

Máte možnosť odpovedať v angličtine, či češtine.

Pokiaľ sa chcete zúčastniť, kliknite prosím na: www.trendence-gradbarometer.eu

Naša univerzita je jednou z viac ako 1000 univerzít, ktoré sa zúčastňujú na trendence Graduate Barometer; najväčšom európskom prieskume ohľadom kariéry a vzdelávania. Otázky nášho dotazníka sa týkajú, okrem iného,  aj Vašej spokojnosti so štúdiom a očakávaní od Vašej budúcej kariéry a potenciálnych zamestnávateľov. Prieskum zhromažďuje názory študentov z celej Európy a skúma rozdiely a podobnosti, ktoré existujú medzi jednotlivými krajinami.

Po vyplnení dotazníka, budete môcť porovnať Vaše odpovede s priemernými výsledkami v Európe. Navyše máte možnosť vyhrať jednu z nasledujúcich cien:

5 x poukážku Amazon v hodnote 500 €

10 x poukážku Amazon v hodnote 200 €

Prieskum je realizovaný v spolupráci s naším výskumným partnerom trendence inštitútom. Môžeme Vás uistiť, že Vaše odpovede budú anonymné a Vaše osobné údaje chránené.

Posledná aktualizácia: 04.11.2013