UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2021 / ONLINE prednášky

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2021 / ONLINE prednášky

Aj v Košiciach sa študujú témy, za ktoré sa udeľujú Nobelove ceny. Vedenie fakulty pozýva študentov, učiteľov ale aj absolventov a širokú verejnosť na ONLINE stretnutie s vedcami Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí priblížia problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2021 v kategóriách Fyzika, Chémia, Fyziológia/Medicína.

Veda mení svet

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2021

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2021

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pozýva študentov, učiteľov a širokú verejnosť na podujatia organizované v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 08. novembra 2021 do 14. novembra 2021

Medzinárodná iniciatíva za ochranu jaskýň

Medzinárodná iniciatíva za ochranu jaskýň

V prestížnom časopise Conservation Letters (Wynne et al. 2021) bola publikovaná rámcová koncepcia širšieho medzinárodného tímu smerujúca k účinnej ochrane subteránneho biómu na globálnej úrovni. Na príprave tejto koncepcie sa podieľal aj profesor Ľubomír Kováč z ÚBEV PF UPJŠ. So svojím tímom sa dlhodobo venuje výskumu a ochrane jaskýň a iných podzemných biotopov na Slovensku ale aj vo svete.  

Mapa dlhodobej spolupráce slovenských a amerických vedeckých inštitúcií

Mapa dlhodobej spolupráce slovenských a amerických vedeckých inštitúcií

Medzinárodný rozmer UPJŠ preukazuje živá a dlhodobá vedecká spolupráca s americkými partnermi vo všetkých nami ponúkaných študijných odboroch. Pozrite si zoznam partnerských pracovísk Prírodovedeckej fakulty, či iných vysokých škôl na Slovensku, ktorý pripravilo Veľvyslanectvo USA v Bratislave.

Zo života fakulty

Posledná spomienka....

Posledná spomienka....

Dňa 3. januára 2022 nás vo veku 39 rokov navždy opustila bývala zamestnankyňa Ústavu matematických vied   Monika Onofrejová

Posledná spomienka....

Posledná spomienka....

Dňa 20. decembra 2021 vo veku nedožitých 85 rokov ukončil svoju životnú púť, bývalý dlhoročný zamestnanec Ústavu fyzikálnych vied našej fakulty,  docent Michal Konč.

33. Prírodovedecká čajovňa – opäť ONLINE

33. Prírodovedecká čajovňa – opäť ONLINE

Rozšírte svoje obzory a hľadajte inšpirácie tam, kde ste to nikdy nepredpokladali...
Pozývame Vás na online čajovňu,  ktorá sa uskutoční dňa 8. decembra 2021 na aktuálnu tému Prehrievanie miest – geografické a ekologické súvislosti.

Stretnutie dekana so študentmi pri príležitosti Dňa študentstva

Stretnutie dekana so študentmi pri príležitosti Dňa študentstva

Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva stretol dňa 12. novembra 2021 so študentmi, ktorí v akademickom roku 2020/2021 dosahovali vynikajúce študijné výsledky a úspešne reprezentovali fakultu v rôznych oblastiach činnosti

Virtuálna prehliadka