UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Coding and Pizza - MLH workshop

Coding and Pizza - MLH workshop

Major League Hacking Locahost workshop, organizovaný v rámci medzinárodného hackathonu Hack Košice, je určený študentom fakulty a žiakom stredných škôl sa uskutoční v stredu 26. 09. 2018 o 14:30 h v miestnosti SJ1S24 (videokonferenčná miestnosť)  Jesenná 5

Extrapolácie 2018 – história a budúcnosť IT na Slovensku

Extrapolácie 2018 – história a budúcnosť IT na Slovensku

V rámci podujatia Extrapolácie 2018 sa dňa 10. októbra 2018, pod záštitou dekana PF UPJŠ, uskutoční sprievodná aktivita  Popoludnie s informatikou, súčasťou ktorej bude stretnutie Klubu učiteľov informatiky a populárno vedecká prednáška  Gamifikácia - ako správne využiť herné prvky vo vyučovaní?

Periodická sústava mladých chemikov sveta

Periodická sústava mladých chemikov sveta

Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie IUPAC vyhlásila vytvorenie Periodickej sústavy mladých chemikov sveta. Za každým z vybraných prvkov sústavy sa skrýva jeden zo 118 výnimočných mladých chemikov z celého sveta, ktorí boli a budú na toto ocenenie nominovaní. Medzi úspešných mladých chemikov, za prvok platina,  sa zaradila aj doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. z Ústavu chemických vied, Katedry fyzikálnej chémie.

18. ročník konferencie ITAT

18. ročník konferencie ITAT

Ústav informatiky PF UPJŠ je organizátorom 18. ročníka konferencie ITAT, česko-slovenskej  vedeckej konferencie zameranej najmä na prezentáciu výsledkov mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov v oblasti informatiky.  

PF UPJŠ udelila ďalším dvom stredným školám status Partnerská škola

PF UPJŠ udelila ďalším dvom stredným školám status Partnerská škola

Status  partnerská škola udelila Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v priebehu posledných dvoch rokov desiatim stredným školám. K nim sa v úvode akademického roka 2018/2019 zaradili ďalšie dve gymnázia – Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave a Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou