UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Stretnutie absolventov a zamestnancov PF UPJŠ - Fotogaléria

Fotogaléria na stiahnutie:

PF55_stret_abs_foto_01.zip
https://drive.google.com/file/d/16LkCdZRanC3iDcytfWkYkue-wFkByCvF/view?usp=sharing

PF55_stret_abs_foto_02.zip
https://drive.google.com/file/d/1b-SmpbE3-oC_Gd2j56K89okgMnmkbejv/view?usp=sharing

PF55_stret_abs_foto_03.zip
https://drive.google.com/file/d/1yUsvwpNMDuaORyLaGz1Le6Rv2KmIFoM3/view?usp=sharing