UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

 
Predseda Akademického senátu: RNDr. Juraj Ševc, PhD.
Podpredseda Akademického senátu: doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.
Podpredseda ŠČ Akademického senátu: Mgr. Miroslav Fedurco
Zástupca PF v Rade vysokých škôl: RNDr. Juraj Ševc, PhD.
 

Zamestnanecká časť:

Študentská časť:

 • Kristína Bubláková
 • Mgr. Miroslav Fedurco
 • Jana Kaszonyiová
 • Dominika Kubanková
 • Mgr. Andrea Leškaničová
 • Bc. Marko Morávek
 • Klaudia Müllerová
 • Lenka Olahová
 • Kristína Reľovská
 • Bc. Monika Švecová
 • Jakub Víglaský
Posledná aktualizácia: 04.10.2019