Prejsť na obsah

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

2minút, 29sekúnd

Adresa: Šrobárova 2, 041 54 Košice
Predseda Akademického senátu
doc. RNDr. Juraj Ševc, PhD.
 • prof. RNDr. Ivan Žežula, CSc. – predseda
 • doc. RNDr. Marek Bombara, PhD. 
 • doc. RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD 
 • doc. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.
 • Bc. Noemi Kožejová
 • Bc. Jakub Víglaský
 • RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat. – predseda
 • doc. RNDr. Ján Füzer, PhD.
 • doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
 • doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD.
 • RNDr. Linda Petijová, PhD.
 • doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.
 • Mgr. Tereza Sztachová
 • Mgr. Matej Slabý
 • RNDr. Peter Gurský, PhD. – predseda
 • doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
 • RNDr. Terézia Kisková, PhD.
 • prof. RNDr. Mária Kožurková, CSc.
 • Mgr. Marián Kulla, PhD.
 • RNDr. Monika Tvrdoňová, PhD.
 • doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.
 • Bc. Noemi Kožejová
 • Bc. Jakub Víglaský
 • Bc. Gabriela Blašková
 • Bc. Diana Švecová
 • Bc. Timon Moško
 • Patrícia Melicherová
 • Karin Schmögnerová
 • Mgr. Tereza Sztachová
 • Mgr. Matej Slabý
 • RNDr. Rastislav Serbin, PhD. – predseda
 • Bc. Eduard Dvorný
 • RNDr. Martin Gmitra, PhD.
 • Gabriela Blašková
 • Bc. Diana Švecová
 • Bc. Timon Moško
 • Patrícia Melicherová
 • Karin Schmögnerová


Študuj na UPJŠ