UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Publikácia k oblasti Big data

Chceli by sme Vám dať do pozornosti publikáciu ktorá vyšla k oblasti Big data a ktorú nájdete na stránke: https://ec.europa.eu/digital-agenda/events/cf/ictpd14/item-display.cfm?id=12590 - Technical background notes for H2020 topic ICT16-2015 "Big Data-Research"