UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Prezentácie

Na stránke ICT Proposers Day 2014, ktorý sa konal minulý týždeň vo Florencii, pod záložkou Programme (https://ec.europa.eu/digital-agenda/events/cf/ictpd14/agenda.cfm ) nájdete prezentácie týkajúce sa jednotlivých topic-ov ICT 2, plus prezentácie jednotlivých chystaných projektov a ponuk na spoluprácu, ktoré boli počas eventu prezentované. Dokonca tam môžete pridať aj svoje projektové návrhy.