UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Videozáznam z bruselského informačného dňa

Videozáznam z bruselského informačného dňa pre koordinátorov projektov H2020 nájdete na stránke https://scic.ec.europa.eu/streaming/index.php?es=2&sessionno=b0d6951563a26ffeb2405a9653b3b422

Informácie obsiahnuté vo videu poslúžia všetkým, ktorí už projekty Horizon 2020 podali, ale aj tým, ktorí sa projekty chystajú podať.