UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

HORIZON 2020 PROJECTS: PORTAL - 5. vydanie

HORIZON 2020 PROJECTS: PORTAL je neoceniteľná štvrťročná publikácia pre vedcov, politikov a výskumných pracovníkov zapojených do doteraz najväčšieho investičného programu Európskej únie. Tento časopis je sprievodcom projektov Horizontu 2020. Ponúka informácie o časových analýzach a komentáre o nástupe 7. rámcového programu.

Publikácia prináša exkluzívne rozhovory a články kľúčových európskych politikov, ako aj popredných vedcov, ktorí sú zapojení do výskumu v rámci projektov financovaných z Horizontu 2020. Portál sprevádza webstránka Horizon2020projects.com, ktorá ponúka denne aktualizované informácie, články a správy o rámcovom programe a o kľúčových aspektoch €78.6 miliardovej finančnej schéme, ktorá bude dominovať európskej vede zvyšok desaťročia.

 

Viac informácií TU a na webstránke:

http://horizon2020projects.com/