UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Európsky program na podporu výskumu a vývoja – Horizont 2020

Kolektív autorov pod vedením R. Delinu pripravil publikáciu poskytujúcu celkové základné informácie o programe Horizont 2020 ako aj praktickú príručku pre žiadateľov. Oba dokumenty sú k dispozícii v českom jazyku na adresách:

 

Horizon 2020. Evropský program podpory výzkumu a inovací (publikácia)

Horizon 2020. Praktické pokyny pro žadatele (praktická príručka)

 

Ďalšie informácie nájdete na stránke: http://www.apvv.sk/aktuality/europsky-program-na-podporu-vyskumu-a-vyvoja-horizont-2020