UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

MSCA - Ponuka partnerstva od Scientific Food Center v Jordánsku

Výskumné potravinárske centrum (Scientific Food Center) v Jordánsku ponúka spoluprácu v rámci MSCA grantových schém Horizontu 2020.

Všetky potrebné informácie nájdete TU