UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

MSCA - Ponuka partnerstva od National Hellenic Research Foundation (NHRF) v Aténach

National Hellenic Research Foundation (NHRF) v Aténach ponúka spoluprácu v rámci MSCA-IF grantových schém Horizontu 2020.

Všetky potrebné informácie nájdete TU