UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ponuka partnerstva od inštitúcií BAS v Bulharsku

Spoluprácu v rámci MSCA-Individual Fellowship grantových schém Horizontu 2020 ponúkajú tieto vedecko-výskumné inštitúcie na Bulharskej akadémii vied (BAS - Bulgarian Academy of Sciences) v Bulharsku: 

 

1. Institute of Molecular Biology (IMB-BAS)

2. Institute for Population and Human Studies (IPHS-BAS)

3. National Institute of Archaelogy and Museum (NIAM-BAS)

4. Space Research and Technology Institute (SRTI-BAS)

5. Forest Research Institute (FRI-BAS)

6. The Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum (IEFSEM-BAS)