UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ponuka partnerstva od Talianskej univerzity v Perugii

Talianska univerzita v Perugii ponúka spoluprácu v rámci MSCA-IF grantových schém Horizontu 2020.

Všetky potrebné informácie nájdete TU