UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ponuka partnerstva od Caledónskej univerzity v Glasgowe

Caledónska univerzita v Glasgowe ponúka spoluprácu v rámci MSCA-IF grantových schém Horizontu 2020.

Všetky potrebné informácie nájdete TU