UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ponuka partnerstva od European Public Law Organization v Grécku

European Public Law Organization v Grécku ponúka spoluprácu v rámci MSCA-IF grantových schém Horizontu 2020.

Všetky potrebné informácie nájdete TU