UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Pracovný program s výzvami H2020 na roky 2016-2017

Európska komisia zverejnila pracovný program s výzvami v Horizonte 2020 na roky 2016-2017. Počas dvoch rokov Európska komisia podporí európske výskumné a inovačné projekty sumou približujúcou sa 16 miliardám eur, a to až v takmer 600 výzvach. Výzvy majú podporiť aj politické priority Európskej komisie – Tvorba pracovných miest, rast a investičný balíček; jednotných digitálny trh; energetická únia a politiky klimatických zmien; vnútorný trh so silnejším priemyslom a Európu ako silného globálneho hráča.


Nový pracovný program obsahuje viacero horizontálnych iniciatív, ktoré budú podporené z viacerých tematických oblastí:
•    Modernizácia európskeho výrobného priemyslu
•    Technológie a štandardy pre automatické riadenie
•    Internet vecí
•    Priemysel 2020
•    Inteligentné a udržateľné mestá.


Tlačovú správu je možné nájsť tu.

Pracovné programy pre jednotlivé tematické oblasti je možné nájsť na stránke Európskej komisie. Viac informácií nájdete aj v prehľade európskeho výskumu a inovácií - SLORD Newsletter 7/2015 a na stránke www.slord.sk