UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Informačný deň "Horizon 2020 Space Info day and Workshop on Space Science and Technology Co-operation"

Informačný deň s názvom "Horizon 2020 Space Info day and Workshop on Space Science and Technology Co-operation" sa uskutoční v dňoch 19. – 20. 4. 2016 v Ľubľane v Slovinsku. Informačný deň má byť prípravou na výzvy Horizontu 2020, ktoré sa budú uzatvárať v roku 2017. Je to vyborná príležitosť na hľadanie si nových partnerov do projektových konzorcií, či na neformálnu výmenu skúseností.

Registrácia je otvorená do 14. 4. 2016. Registrovať sa je možné na stránke http://www.spaceinfoday.eu/. Účasť je bez poplatku.

Viac informácií nájdete na stránke http://ncp-space.net/horizon-2020-space-info-day-and-workshop-on-space-science-and-technology-co-operation/.

 

Ďalšie podujatia sa plánujú uskutočniť v Lisabone koncom septembra 2016 a v Prahe v dňoch 4. – 5. 10. 2016.

Viac informácií nájdete na stránke http://www.spaceinfoday.eu/ alebo na stránke http://ncp-space.net/category/events/.