UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Darovací účet

Prírodovedecká fakulta uvíta každú pomoc na podporu vedy, výskumu, vzdelávania a vedeckých činností.

 Forma podpory:

-          materiálové a prístrojové vybavenie,
-          finančný dar

prostredníctvom   Darovacej zmluvy, ktorej jednotlive články môžu byť upravené v zmysle formy podpory resp. predmetu tejto zmluvy.


Posledná aktualizácia: 03.02.2015