UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Občianske združenie PRÍRODOVEDEC

Na báze Klubu absolventov – Alumni Space vzniklo v roku 1999 Občianske združenie PRÍRODOVEDEC.

Cieľom a predmetom činnosti Občianskeho združenia je, na základe dobrovoľnej aktivity svojich členov odborne, materiálne a finančne:

  • podporovať pedagogickú a vedeckú činnosť na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach (PF UPJŠ),
  • napomáhať realizácii rozvojových projektov PF UPJŠ,
  • podporovať nadaných študentov pri štúdiu na PF UPJŠ,
  • podporovať zahraničné mobility študentov PF UPJŠ,
  • podieľať sa na organizovaní a aj samostatne organizovať podujatia, ktoré sú súčasťou hlavných oblastí činnosti PF UPJŠ (konferencie, semináre, sústredenia študentov, krúžky...),
  • podporovať spoločenské podujatia s cieľom posilniť stavovské tradície.

Stanovy OZ

Orgány - Výkonná rada, Revízna komisia

Zoznam členov

Prihláška

Aktivity

Posledná aktualizácia: 14.12.2016