Prejsť na obsah

Ako sa prihlásiť na príslušné štúdium

1minút, 3sekúnd

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach poskytuje vysokoškolské vzdelanie na všetkých troch stupňoch (bakalársky, magisterský, doktorandský) v akreditovaných študijných programoch.

Logická nadväznosť jednotlivých stupňov definuje nasledovný postup pri prihlasovaní sa na štúdium:

  • Na trojročný bakalársky stupeň (jednoodborový aj medziodborový) sa môžu hlásiť absolventi stredných škôl (zo Slovenska aj zahraničia). Úspešným absolventom  bakalárskeho štúdia je udelený titul „Bakalár“ (Bc.)
    Ďalšie podrobnosti o prijímacom konaní na bakalárske štúdium.
  • Magisterské štúdium (jednoodborové aj medziodborové)  je štandardne dvojročné a môžu sa naň hlásiť absolventi bakalárského štúdia na UPJŠ, ale aj z iných vysokých škôl zo Slovenska alebo zahraničia. Úspešným absolventom magisterského štúdia je udelený titul „Magister“ (Mgr.).
    Ďalšie podrobnosti o prijímacom konaní na magisterské štúdium.
  • O doktorandské štúdium sa môžu uchádzať absolventi magisterského štúdia na UPJŠ, ale aj z  iných vysokých škôl zo Slovenska alebo zahraničia. Úspešným absolventom doktorandského štúdia je udelený titul „Philosophiae doctor“ (PhD.).
    Ďalšie podrobnosti o prijímacom konaní na doktorandské štúdium.


Študuj na UPJŠ