UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka

na PF UPJŠ v Košiciach
v pondelok 20. 5. a v utorok 21. 5. 2019

Milí študenti stredných škôl,

iste si pri úvahách o svojom budúcom štúdiu na vysokej škole kladiete mnoho otázok, rozhodujete sa o vhodnom zameraní a zamýšľate sa, či a ako dané štúdium zvládnete. Vysokoškolské prostredie vám ponúka mnoho nových možností, nový prístup k štúdiu, kvalitnejšie vybavenie laboratórií ale aj vyššiu náročnosť.

Príďte si vyskúšať, ako prebiehajú prednášky, cvičenia, laboratórne merania a vžite sa už teraz do pozície vysokoškoláka v rámci podujatia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach:

Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka.

Pripravili sme pre vás 36 rôznych prednášok, cvičení a seminárov z odborov: matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia, ekológia, geografia a učiteľstvo, ktoré ponúkame v 55 rozvrhových „okienkach“. Ide o ukážky vysokoškolskej výučby, ktorú naši prednášatelia pre vás mierne upravili. Podujatie prebieha s takmer rovnakým programom opakovane počas dvoch dní, v pondelok 20. 5. a v utorok 21. 5. 2019, teda v čase, keď na stredných školách prebiehajú maturitné skúšky. V každom z troch minulých ročníkoch sa na akcii zúčastnilo mnoho stredoškolákov, vlani takmer 400 žiakov z 32 stredných škôl.

Obdobne ako naši študenti, aj vy si máte možnosť zapísať podľa vlastného výberu predmety, ktoré chcete absolvovať. Je len na vás, aké predmety a z ktorých odborov počas dňa alebo aj dvoch absolvujete.

ZÁPIS PREDMETOV JE NUTNÝ.

Kompletnú ponuku prednášok, cvičení a seminárov nájdete v dokumente:

program_den_vysokoskolaka_2019.pdf

Prihlasovanie a zápis predmetov prebieha cez portál:

https://portal.ccvapp.upjs.sk/aktivita/jeden-den-vysokoskolaka

K dispozícii máte názov prednášky, meno prednášajúceho, čas, miestnosť a obmedzenie počtu prihlásených. Ak sa kapacita predmetu naplní, už sa na daný termín nebudete vedieť prihlásiť. Vyučujúci vám po uzavretí prihlasovania potvrdí, či sa výučba uskutočňuje. Ak by sa výučba pre nízky záujem nekonala, bude umožnený doplňujúci zápis.

Výučba sa koná vo viacerých budovách fakulty, prestávky však postačujú na presun, občerstvenie, ale aj na diskusiu s vyučujúcimi, spolužiakmi.

 

Prihlasovanie je umožnené do termínu:          Nedeľa, 12. 5. 2019, 21:00 h

Doplňujúci zápis predmetov do termínu:        Streda, 15. 5. 2019, 18:00 h

Veríme, že podujatie Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka bude pre vás poučné, zábavné a pomôže vám pri vašom rozhodovaní o voľbe vysokej školy.

vyučujúci PF UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 02.05.2019