UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka

Milí študenti stredných škôl,

iste si pri úvahách o svojom budúcom štúdiu na vysokej škole kladiete mnoho otázok, rozhodujete sa o vhodnom zameraní a zamýšľate sa, či a ako dané štúdium zvládnete. Vysokoškolské prostredie vám ponúka mnoho nových možností, nový prístup k štúdiu, kvalitnejšie vybavenie laboratórií ale aj vyššiu náročnosť.

Príďte si vyskúšať, ako prebiehajú prednášky, cvičenia, laboratórne merania a vžite sa už teraz do pozície vysokoškoláka v rámci podujatia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach:

Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka.

Pripravili sme pre vás 51 rôznych prednášok, cvičení a seminárov z odborov: matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia, ekológia a geografia, ktoré ponúkame v 85 rozvrhových „okienkach“. Ide o ukážky vysokoškolskej výučby, ktorú naši prednášatelia pre vás mierne upravili. Podujatie prebieha s takmer rovnakým programom opakovane počas dvoch dní, utorok 22.5. a v stredu 23.5.2018, teda v čase, keď na stredných školách prebiehajú maturitné skúšky. V minulom roku sa na akcii zúčastnilo 527 žiakov z 37 stredných škôl.

Obdobne ako naši študenti, aj vy si máte možnosť zapísať podľa vlastného výberu predmety, ktoré chcete absolvovať. Je len na vás, aké predmety a z ktorých odborov počas dňa alebo aj dvoch absolvujete.

ZÁPIS PREDMETOV JE NUTNÝ.

Prihlasovanie a zápis predmetov prebieha cez portál:

https://portal.ccvapp.upjs.sk/aktivita/jeden-den-vysokoskolaka

K dispozícii máte názov prednášky, meno prednášajúceho, čas, miestnosť a obmedzenie počtu prihlásených. Ak sa kapacita predmetu naplní, už sa na daný termín neviete prihlásiť. Vyučujúci vám po uzavretí prihlasovania potvrdí, či sa výučba uskutočňuje. Ak by sa výučba pre nízky záujem nekonala, je umožnený doplňujúci zápis.

Výučba sa koná vo viacerých budovách fakulty, prestávky však postačujú na presun, občerstvenie ale aj na diskusiu s vyučujúcimi, spolužiakmi.

rihlasovanie je umožnené do termínu: Nedeľa, 20.05.2018, 21:00
Doplňujúci zápis predmetov do: Pondelok, 21.5.2018, 18:00

Veríme, že podujatie Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka bude pre vás poučné, zábavné a pomôže vám pri vašom rozhodovaní o voľbe vysokej školy.

 vyučujúci PF UPJŠ v Košiciach

  Fotogaléria z predchádzajúcich rokov


Posledná aktualizácia: 15.05.2018