Prejsť na obsah

Deň otvorených dverí – ÚFV

1minút, 12sekúnd
ÚSTAV FYZIKÁLNYCH VIED

Program:

9:00 Otvorenie a predstavenie fyzikálnych pracovísk
(Jesenná 5, suterén, poslucháreň P19)

doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc. – riaditeľ ÚFV

9:15 Základné informácie o štúdiu fyziky na PF UPJŠ
(Jesenná 5, suterén, poslucháreň P19)

RNDr. Marián Kireš, PhD.

9:45 – 12:30 Prehliadka vybraných fyzikálnych pracovísk a laboratórií ÚFV

Katedra biofyziky  (Jesenná 5, suterén)
Biofyzikálne laboratórium (RNDr. Gabriela Fabriciová, PhD., Mgr. Gregor Banó, PhD.)

Katedra fyziky kondenzovaných látok (Park Angelinum 9, prízemie, suterén)
Laboratórium fyziky nízkych teplôt (Mgr. Peter Vrábel, Mgr. Róbert Tarasenko)
Laboratórium feromagnetizmu (prof. RNDr. Peter Kollár, CSc., RNDr. Ján Füzer, PhD.)
Laboratórium magnetickej relaxácie (doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD.)
SQUID – meranie magnetických vlastnosti látok (RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.)

Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky (Jesenná 5, 1. poschodie)
Praktikum z jadrovej fyziky (prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc., RNDr. Janka Vrláková, PhD.)

Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky (Park Angelinum 9, miestnosť č.76)
Počítačová fyzika, Všeobecná a matematická fyzika (RNDr. Milan Žukovič, PhD.)
Astronómia a astrofyzika (doc. RNDr. Štefan Parimucha, PhD.)

Oddelenie didaktiky fyziky (Park Angelinum 9, Praktikum školských pokusov z fyziky)
Pracovisko moderného učiteľa fyziky (RNDr. Zuzana Ješková, PhD., RNDr. Jozef Hanč, PhD.,)
Praktikum školských pokusov (RNDr. Ľudmila Onderová, PhD.)
                                                 

RNDr. Marián Kireš, PhD.
zástupca riaditeľa ÚFV  
pre pedagogickú činnosť

Prílohy

File File size
doc UFV_DOD_2010_02_05 45 KB

Študuj na UPJŠ