Prejsť na obsah

Deň otvorených dverí – ÚGE

0minút, 30sekúnd
ÚSTAV GEOGRAFIE

Program:

9:00 Otvorenie a predstavenie Ústavu geografie
(Jesenná 5, 2. poschodie, poslucháreň P13)

Mgr. Marián Kulla, PhD.

9:15 Základné informácie o štúdiu geografie na PF UPJŠ
(Jesenná 5, 2. poschodie, poslucháreň P13)

Mgr. Marián Kulla, PhD.

10:00  Medzinárodná spolupráca na Ústave geografie
(Jesenná 5, 2. poschodie, poslucháreň P13)

Mgr. Anton Fogaš

10:30  Prezentácie expedícií, terénnych cvičení a exkurzií na Ústave geografie
(Jesenná 5, 2. poschodie, poslucháreň P13)

Mgr. Anton Fogaš
Študenti geografie

11:30  Prehliadka geologických zbierok na Ústave geografie
(Jesenná 5, 2. poschodie)

Mgr. Michal Gallay

 

Kontakt: Mgr. Marián Kulla, PhD.
Tel.: 055/2346163
e-mail: marian.kulla@upjs.sk

Attachments


Študuj na UPJŠ