UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Deň otvorených dverí - ÚINF

ÚSTAV INFORMATIKY

Program

Poslucháreň P1

9:00 – 10:00 Informácie o štúdiu informatiky
(štúdium u nás, študijné programy, semináre, súťaže, študijné pobyty)

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. – riaditeľ Ústavu Informatiky

10:15 – 10:45 Paralelné procesy – viac hláv, viac rozumu

RNDr. František Galčík, PhD.

11:00 – 11:30 Tajomstvá kryptológie

RNDr. PhDr. Peter Pisarčík

11:45 – 12:15 Algoritmicky neriešiteľné problémy
RNDr. Ján Katrenič

12:30 – 13:00 Záludnosti počítačových sietí

Mgr. Samuel Kupka

 

Poslucháreň P6

Prezentácia vybraných záverečných prác, projektov, ...

11:00 – 12:00 Informácie o štúdiu informatiky
(štúdium u nás, študijné programy, semináre, súťaže, študijné pobyty)

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. – riaditeľ Ústavu Informatiky

12:00 – 13:00 Diskusia s terajšími študentmi a učiteľmi
(o škole, štúdiu, študentskom živote a o všetkom možnom)

 

Kontakt: Jozef Gajdoš
Tel.: 0907/916 610
e-mail: jozef.gajdos@upjs.sk