UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Deň otvorených dverí - ÚMV

ÚSTAV MATEMATICKÝCH VIED

9:00 – 9:45 O Ústave matematických vied

RNDr. Igor Fabrici, Dr.rer.nat.  

10:00 – 10:45 Dokonalosť čísel 

doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc.

11:00 – 11:45 Riziko a výnos investícií

doc. RNDr. Valéria Skřivánková, CSc.:

 

Počas prestávok si môžete zahrať matematické hry s doktorandmi ÚMV, diskutovať so študentmi a učiteľmi o škole, o štúdiu, študentskom živote.