UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ústav chemických vied - fotogaléria

Laboratórium pre štúdium fyzikálno-chemických vlastností povrchov

Laboratórium pre štúdium fyzikálno-chemických vlastností povrchov

 Príprava kryštálov pre röntgenografickú štruktúrnu analýzu

Príprava kryštálov pre röntgenografickú štruktúrnu analýzu

 Laboratórium pre organickú syntézu prírodných látok

Laboratórium pre organickú syntézu prírodných látok

 Laboratórium biochémie nukleových kyselín a bielkovín

Laboratórium biochémie nukleových kyselín a bielkovín

Syntetické laboratórium pre mikrovlnovú syntézu 

Syntetické laboratórium pre mikrovlnovú syntézu

 Laboratórium NMR spektroskopie

Laboratórium NMR spektroskopie

 Cvičné laboratórium pre študentov bakalárskeho stupňa

Cvičné laboratórium pre študentov bakalárskeho stupňa