UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ústav fyzikálnych vied - fotogaléria

VF AC hysterezigraf

Hysterezigraf na zaznamenávanie hysteréznych slučiek pri premagnetovaní v striedavých magnetických poliach od 1 kHz do 300 kHz.

Hysterezigraf

 Rozvod hélia

Obslužný panel zmiešavacieho He3-He4 refrigerátora, pracujúceho v oblasti 50 mK – 2 K

Rozvod hélia

Mlyny

Mikromlyny Pulverisette 0 Fritsch na prípravu práškových vzoriek“.
Rýchle ochladenie taveniny: „Zariadenie na prípravu feromagnetických zliatin metódou rýchleho ochladenia taveniny.

Mlyny

 Príručná dielňa KFKL

Príručná dielňa KFKL

DC hysterezigraf

Hysterezigraf na zaznamenávanie hysteréznych slučiek a kriviek prvotnej magnetizácie pri kvazistatickom premagnetovaní.


DC hysterezigraf

 NF AC hysterezigraf

Hysterezigraf na zaznamenávanie hysteréznych slučiek pri premagnetovaní v striedavých magnetických poliach do 2 kHz.

NF AC hysterezigraf

PPMS

Zariadenie na meranie fyzikálnych vlastností látok (tepelnej kapacity, elektrického odporu) v širokom intervale teplôt (2-400 K) v magnetických poliach do 9 T.

PPMS

SQUID

MPMS XL-Magnetometer na báze SQUID na meranie magnetických vlastností látok (tepelná a pólová závislosť magnetizácie) v širokom teplotnom intervale (2-400 K) v magnetických poliach do 5 T.

SQUID

Optický mikroskop

Optický mikroskop  s digitálnym spracovaním obrazu pre pozorovanie štruktúry a magnetickej doménovej štruktúry.

Optický mikroskop

Štátne záverečné skúšky

Štátne záverečné skúšky na magisterskom štúdiu v odbore Fyzika kondenzovaných látok.

Štátne záverečné skúšky

Magnetoimpedancia

Automatizovaná aparatúra na meranie magnetoimpendančného efektu (zmena impedancie vodiča v magnetickom poli) v teplotnom rozsahu 80 - 500 K.

Magnetoimpedancia

Dynamika doménových stien

Automatizovaná aparatúra na meranie dynamiky doménových stien v tepleotnom rozsahu 80-500 K.

 Dynamika doménových stien

Krit polia

Automatizovaná aparatúra na meranie kritických polí v teplotnom rozsahu 4 – 300 K.
 

Krit polia

Rezonator

Sonda na skúmanie elektrónovej paramagnetickej rezonancie vo tzv. X-frekvenčnom pásme (10 GHz) pri nízkych teplotách v 4He-kryostate.
 

Rezonator

Refrigetátor

3He-4He zmiešavací refrigetátor Oxford Instruments model TLE 200 a jeho vnútorná časť, umožňujúci dosiahnúť tepleoty až do 50 mK. Využíva sa na skúmanie merného tepla, merného elektrického odporu a magnetickej susceptibility pri veľmi nízkych teplotách.

refrigetátor