UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ústav matematických vied - fotogaléria

Prednášky

Pre študentov a záujemcov o štúdium pripravujú zamestnanci Ústavu matematických vied popularizačné prednášky, ktorých cieľom je zdôrazniť prepojenie matematiky s každodenným životom, ukázať potrebu matematiky v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, sprostredkovať najnovšie poznatky a trendy v oblasti matematiky.

Prednaska1.JPG

 

 Deň otvorených dverí

V rámci Dní otvorených dverí organizujeme prednášky, hry a súťaže, ktoré pre záujemcov odkrývajú krásu matematiky.

UMV -DOD  UMV - DOD

UVM - DOD  UVM - DOD

UVM - DOD

 

 

Úvodné sústredenia študentov matematiky a informatiky

Ústav matematických  vied a Ústav informatiky spoločne organizujú víkendové úvodné sústredenia študentov matematiky a informatiky. Novoprijatí študenti sa tak majú šancu dozvedieť viac o systéme štúdia, spoznať učiteľov i seba navzájom a zábavnou formou absolvovať všetky etapy štúdia od imatrikulácie cez prednášky, cvičenia a skúšky až po promočnú slávnosť.

UVM - úvodné sústredenie  UVM - úvodné sústredenie

UVM - úvodné sústredenie  UVM - úvodné sústredenie

UVM - úvodné sústredenie  UVM - úvodné sústredenie