UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Informácie pre uchádzačov v ukrajinskom jazyku

Правила вступу

Дозвіл на проживання у Словацькій Республіці

Posledná aktualizácia: 27.06.2016