UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Štúdium

Študijné programy sú akreditované v sústave nových študijných odborov v zmysle Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách, jeho zmien a doplnení v zmysle neskorších predpisov.


PREČO študovať
Biológiu
Ekológiu
Chémiu
Fyziku
Biofyziku
Geografiu
Informatiku
Matematiku
Učiteľstvo
Posledná aktualizácia: 02.02.2021