Prejsť na obsah

Analýza dát a umelá inteligencia

0minút, 27sekúnd

Bakalárske študijné programy (podmienky prijatia)

Medziodborové štúdium: umožňuje špecializáciu a možnosť pokračovať na magisterskom stupni
– v štúdiu učiteľstva akademického predmetu matematika v kombinácii alebo
– v niektorom študijnom programe v rámci jedného z absolvovaných akademických predmetov alebo
– v nadväzujúcom študijnom programe (týka sa to študijného programu Analýza dát a umelá inteligencia).


Študuj na UPJŠ