Prejsť na obsah

Geografia – medziodborove štúdium

1minút, 6sekúnd

Bakalárske študijné programy (podmienky prijatia)

Medziodborové štúdium: umožňuje špecializáciu a možnosť pokračovať na magisterskom stupni
– v štúdiu učiteľstva alebo
– v niektorom študijnom programe v rámci jedného z absolvovaných akademických predmetov

Magisterské študijné programy (podmienky prijatia)

Učiteľstvo akademických predmetov


Študuj na UPJŠ