Prejsť na obsah

Študijný program: Informatika

1minút, 4sekúnd

Stupeň štúdia: 1. bakalársky

Odbor: Informatika

Bakalár informatiky – dokáže  implementovať, inštalovať a prevádzkovať zložité systémy, pracovať v implementačnom tíme pod vedením magistra/inžiniera informatiky, rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať systémy výpočtovej a informačnej techniky. Dokáže spolupracovať s používateľmi systému a špecialistami iných profesií. Tiež je pripravený na magisterské štúdium informatiky s určitým zameraním na špecializáciu – znalostné systémy, bezpečnosť počítačových sietí, kryptológia,  informačné systémy, neurónové siete a teoretická informatika.
Absolventi tohto študijného programu budú nachádzať uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii atď. pretože, dokážu implementovať, rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať, inštalovať a udržiavať systémy výpočtovej a informačnej techniky.
Absolventi získajú hlboké pochopenie systémov komplexne, budú rozumieť nielen teoretickým základom odboru ale aj tomu, ako teória ovplyvňuje prax. Budú mať pevný základ, ktorý im umožní obnovovať si znalosti súbežne s tým, ako sa informatika bude vyvíjať. 


Študuj na UPJŠ