Prejsť na obsah

Jadrová a subjadrová fyzika – podmienky prijatia

0minút, 7sekúnd

Na prijímacích pohovoroch budú vyžadované znalosti v rozsahu štátnej záverečnej skúšky v študijnom odbore jadrová a subjadrová fyzika.


Študuj na UPJŠ