UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Jadrová a subjadrová fyzika - podmienky prijatia

Na prijímacích pohovoroch budú vyžadované znalosti v rozsahu štátnej záverečnej skúšky v študijnom odbore jadrová a subjadrová fyzika.

Posledná aktualizácia: 13.12.2011