Prejsť na obsah

Magisterské študijné programy

0minút, 51sekúnd

Učiteľstvo akademických predmetov

Učiteľstvo sa na PF UPJŠ študuje v kombinácii dvoch akademických predmetov. Štúdium na magisterskom stupni nadväzuje na absolvovaný medziodborový bakalársky študijný program odborov zodpovedajúcich daným akademickým predmetom. Je realizované ako modulárny študijný program, ktorý sa skladá zo spoločného pedagogicko-psychologického základu a štúdia dvoch odborov zodpovedajúcich  akademickým predmetom: biológia, fyzika, chémia, geografia, informatika, matematika; resp. náuka o spoločnosti a psychológia; a štúdia ich odborových didaktík.  Výučba spoločenskovedných predmetov  je zabezpečená na FF UPJŠ. 
Absolventi učiteľstva akademických predmetov sa uplatňujú ako učitelia na základných a stredných školách všetkých typov. Pôsobia aj na vysokých školách, vo vedecko-výskumných ústavoch a výpočtových strediskách. Disponujú učiteľskými kompetenciami a ovládajú modernú didaktickú techniku a informačné technológie.


Študuj na UPJŠ