Prejsť na obsah

Matematika – Magisterský študijný program – Matematika

0minút, 39sekúnd

 

Nadnárodná povaha matematiky dáva absolventom študijného odboru celosvetové uplatnenie. Vďaka univerzalite získaného matematického myslenia sú absolventi dobre pripravení na pružnú adaptáciu na novovznikajúce spoločenské potreby intelektuálnej činnosti. Absolvent študijného programu v odbore Matematika rozumie do hĺbky študovaným teóriám, metódam a postupom matematiky, má širší rozhľad v matematických disciplínách, a to tak v matematike diskrétnej, ako aj spojitej. Má dostatočne hlboké vedomosti na to, aby sa uplatnil ako vysokoškolský učiteľ alebo vedeckovýskumný pracovník. Predpokladá sa, že prevažná časť absolventov bude pokračovať v doktorandskom štúdiu. Absolvent je schopný skĺbiť poznatky z rôznych oblastí matematiky a tvorivo riešiť matematické problémy.

 


Študuj na UPJŠ