Prejsť na obsah

Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií – podmienky prijatia

0minút, 43sekúnd

1. Krátka prezentácia (orálna alebo v Power point) v angličtine (pre slovensky  hovoriacich uchádzačov a vice-versa) k vybranej téme doktorandského štúdia. Prezentácia má obsahovať vlastné teoretické vedomosti k zvolenej téme (čo o tom viem) a vlastné predstavy o tom ako to riešiť, prípadne obohatiť zvolenú tému pre jej úspešné obhájenie.
2. V krátkosti predstaviť vlastné odborné články (publikované a odovzdané do tlače) týkajúce sa zvolenej témy (externé štúdium).
3. Vedieť povedať svoj životopis, informácie o vlastných schopnostiach a prípadnej praxi v angličtine (pre slovensky hovoriacich uchádzačov).
4. Mať všeobecné vedomosti zo všeobecnej ekológie a špecializovanej ekológie týkajúcej sa  skupiny organizmov, s ktorou sa predpokladá, že uchádzač bude počas doktorandského štúdia pracovať.


Študuj na UPJŠ