Prejsť na obsah

Výsledky 2000

4minút, 15sekúnd

 

Sekcia BIOLÓGIA A DIDAKTIKA BIOLÓGIE:

1. miesto:
Stanislava Jergová, 5. r. BMB:
Štúdium dynamiky humorálnej a celulárnej imunitnej odpovede pri infekcii larvami Mesocestoides corti u myší a možnosti jej ovplyvnenia imunomodulátorom.
Ved. učiteľ: RNDr. Gabriela Hrčková, CSc., MVDr. Viera Eliášová

2. miesto:
Miriam Hudáková, 4. r. BMB:
Aktivita glutaminázy v obličkách pri urolitiáze urátového typu.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Katarína Kropáčová, CSc., Ing. Ivan Kron, CSc.

2. miesto:
Ľudmila Reiterová, 4.r. B:
Biológia a biometrika rakov v povodí Ondavy.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Igor Hudec, CSc.

3. miesto:
Jana Skrovná, 4.r. BMB:
Melicobacter Pylori – morfológia, diagnostika a výskyt.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Katarína Kropáčová, CSc.

3. miesto:
Vladimír Fekiač, 5.r. B-Ch:
Vybrané etologické prejavy jašterice zelenej (Lacerta viridis) v prírodných podmienkach.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc., RNDr. Igor Majláth

Sekcia CHÉMIA A DIDAKTIKA CHÉMIE:

1. miesto:
Ľubomír Pikna, 4.r. FACh:
Štúdium rozpúšťania práškového železa elektrochemickými metódami.
Ved. učiteľ: prof. Ing. Miriam Gálová, DrSc.

2. miesto:
Martina Justinová, 4.r. BCh:
Separácia metabolitov v živnej pôde po teste biologickej aktivity.
Ved: učiteľ: RNDr. Andrej Oriňák, Dr.

3. miesto:
Anna Lišková, 4.r. Ch:
Kalcinácia prekurzorov Cu/Zn katalyzátorov v oxidačnej a redukčnej atmosfére.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Juraj Černák, CSc.

Sekcia BIOCHÉMIA:

1. miesto:
Neužilová Mária, 4.r. BCH:
Výskyt a funkcia DNA modifikačných aktivít u bachorových baktérií.
Ved. učiteľ: RNDr. P. Pristaš, CSc.

2. miesto:
Vasilenková Ivana, 4.r. BCH:
Fluorescenčné látky ako sondy štúdia nukleových kyselín.
Ved. učiteľ: RNDr. Viktor Víglaský

3. miesto:
Kačmár Slavomír, 4.r. BCH:
Cielený transport liečiv s použitím magnetických kvapalín.
Ved. učiteľ: RNDr. Peter Kopčanský, CSc.

Sekcia ORGANICKÁ CHÉMIA:

1. miesto:
Martin Walko, 5.r. OCH:
Syntéza sacharidových prekurzorov polyoxínov a nikkomycínov.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Jozef Gonda, CSc.

2. miesto:
Martin Humeník, 5.r. OCH:
Stereoselektívna Streckerova syntéza.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Jozef Gonda, CSc.

3. miesto:
Vlastimil Host, 5.r. M-Ch:
Využitie (3,3)-sigmatropných prešmykov alyltiokyanátov odvodených od galaktózy v stereoselektívnej syntéze
linkosamínu, 6-epilinkosamínu a klindamycínu.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Jozef Gonda, CSc.

Sekcia FYZIKA:

1. miesto:
Juraj Novák, 5.r. JF:
Výber citlivých premenných pre neurálne siete.
Ved. učiteľ: RNDr. J. Antoš, CSc.

2. miesto:
Martin Gmitra, 4.r. KFL:
Monte Carlo simulácie kritickej statiky a dynamiky isingovského ferimagnetu s mixovaným spinom 5/2-2.
Ved. učiteľ: RNDr. Denis Horváth, CSc.

3. miesto:
Zuzana Pribulová, 4.r. MF:
Tunelová spektroskopia vysokoteplotných supravodičov HgBa2CuO4+d.
Ved. učiteľ: RNDr. Peter Samuely, DrSc.

4. miesto:
Marek Bombara, 4.r. JF:
Možnosti hľadania dibaryónu H0 v dátach z experimentu NA 57.
Ved. učiteľ: RNDr. Ivan Králik, CSc.

4. miesto:
Martin Vaňko, 5.r. FAA:
Fotometrický výskum kontaktnej sústavy VW Cep.
Ved. učiteľ: Mgr. T. Pribulla, CSc.

Sekcia DIDAKTIKA FYZIKY:

1. miesto:
Vladimír Grejták, 4.r. MF:
Akustika pre študentov a neštudentov:
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Josef Gajdušek, CSc

2. miesto:
Onofrejová Martina, 4.r. MF:
Tepelné deje v plynoch v prostredí IP Coach.
Ved. učiteľ: RNDr. Zuzana Ješková

3. miesto:
Rebrešová Šarlota, 4.r.MF:

Školské pokusy z kinematiky IP Coach.
Ved. učiteľ: RNDr. Zuzana Ješková

Sekcia MATEMATIKA:

1. miesto:
Soňa Bodnárová, 5.r. M-I:
Problém stabilných posádok.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.

2. miesto:
Jana Hajduková, 5.r. M-I:
Problém w-stabilného rozkladu.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.

3. miesto:
Monika Molokáčová 5.r. M-I:
Párovacie problémy – algoritmy a stratégie.
Ved. učiteľ: doc.RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.

Sekcia INFORMATIKA:

1. miesto:
Herbert Vojčík, 4.r. I:
Hľadanie podobných záznamov v databáze pomocou fuzzy logiky.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.

2. miesto:
Katarína Hrubá, 5., r. MI:
Všeobecné dolné odhady pre počet porovnaní na utriedenie haldy.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Viliam Geffert, CSc.

3. miesto:
Danka Timková, 5.r. MI:
Aplikované úlohy lineárneho programovania vo výučbe matematiky.
Ved. učiteľ: RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

3. miesto:
Roman Kvaska, 5.r. MI:
Zbierka úloh ako databáza na www servri.
Ved. učiteľ: RNDr. Ľubomír Šnajder

Sekcia DIDAKTIKA MATEMATIKY A INFORMATIKY:

1. miesto:
Ingrid Minďáková, 5.r. MI:
Systémy úloh k vyučovaniu funkcií a rovníc.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.

2. miesto:
Alena Gerbová, 5.r. MI:
Počítačom podporované vyučovanie matematiky.
Ved. učiteľ: RNDr. Stanislav Lukáč

3. miesto:
Anna Lenková, 5.r. MI:
Spätná väzba vo vyučovaní matematiky.
Ved. učiteľ: doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.

Košice 27. apríla 2000

Doc.RNDr. Ján Imrich, CSc.
prodekan pre VV a DŠ     

 


Študuj na UPJŠ